Matematická soustředění VI.B, Nemojany 2015

Matematická soustředění VI.B, Nemojany 2015

Jeli jsme do Tučap a pak jsme šli tři kilometry pěšky do Nemojanského mlýna. V Nemojanském mlýně jsou chatky pro čtyři lidi, malá ZOO, prolézačky, trampolína a hřiště na tenis, volejbal, přehazovanou. Je to blízko řeky, kde jsme viděli užovky.

Když jsme se ubytovali, mohli jsme jít v přítomnosti paní učitelky do vody, na hřiště hrát volejbal, tenis nebo přehazku. Trampolína byla pořád plná. Po obědě a asi hodinovém volnu nám začalo matematické zápolení. Jednou z disciplín byl běhací diktát – jeden člověk z týmu (ukazatel) dostal osm kartiček a jeho úkolem bylo ukázat běhačovi vždy jen jednu kartičku. Běhač běžel ke svému týmu a pomocí slov řekl, co viděl. Zapisovatel to řekl rýsovači, který vše přesně narýsoval. Tato disciplína byla na čas a přesnost.

Domino bylo takové speciální domino matematických názvů a pojmů. Pracovali jsem na něm v týmech, proto nám šla práce rychle a domino měly všechny týmy brzy poskládané.

Kromě mnoha matematických disciplín jsme dostali opět v týmu napsat, co jsme zažili od příjezdu doteď. Popis jsme psali do tvaru šnečí ulity a v každé větě musel být matematický termín.

Radka Sedláčková, Julie Schoberová, Aneta Fajová, Kristýna Reinhardová, VI.B