Buněční detektivové z II.B

Buněční detektivové z II.B

Děti II. B navštívily centrum Bioskop, které se nachází v sousedství nejlepších výzkumných pracovišť Masarykovy univerzity v Univerzitním kampusu Bohunice. Nahlédly do prostředím laboratoře a vyzkoušely si, jak pracují vědci. Seznámily se s rostlinnou i živočišnou buňkou – dozvěděly se, co vše obsahuje a kde ji najdeme. Každý žák mohl využít své výtvarné nadání, aby si vytvořil vlastní buňku. Jak buňka vypadá, se mohli přesvědčit nahlédnutím do mikroskopu. Následovalo i několik pokusů jako příprava preparace pozorovaného materiálů či zjištění, jakou barvu v sobě ukrývají listy. Nadšeni a plni dojmů se děti vracely do školy. Čas ukáže, kolik budoucích vědců se právě zrodilo.

PhDr. Alena Nováková