Návštěva předškoláčků z MŠ Soukenická v I.A

Návštěva předškoláčků z MŠ Soukenická v I.A

V úterý 12. března navštívili předškoláčci z MŠ Soukenická naši I.A.
Prvňáčci se pochlubili svými znalostmi, co se všechno naučili o blížícím se jaru, přírodě, chování zvířat… Společně se všichni zapojili do připravených aktivit, např. poznávání hospodářských zvířat, recitace básně o zajíci s pohybem, zaskákali si jako zajíci, zacvičili.  Nejvíce všechny děti nadchla výroba velikonočního zajíce dle šablon. Starší pomáhali i mladším kamarádům.
Děti z MŠ měly radost, že si u nás vyrobily velikonoční dekoraci, seznámily se s prostředím školy a třeba příští rok budou také našimi žáky. A naši žáci ? Byli pyšní, že ví více než předškoláci a nyní po několika měsících ve škole i oni dokáží pomoci mladším.
I. Fryaufová