Magický svět loutek v Paláci šlechtičen aneb Jak I. A učaroval tajemný svět loutek

Magický svět loutek v Paláci šlechtičen aneb Jak I. A učaroval tajemný svět loutek

Dne 7. března navštívily děti  I.A Dětské muzeum v Paláci šlechtičen na Kobližné ulici.
Již při vstupu do muzea „dýchl“ na děti svět pohádek, kouzel a tajemna. Dětské oči nevěděly, na kterou loutku  se mají dřív podívat. A jaká nádhera, když některé loutky mohli žáci držet během  devadesátiminutové návštěvy v náručí či s nimi manipulovat. To každý den nejde…
Žáci se prostřednictvím programu seznámili s různými typy loutek, se vznikem loutek, základními divadelními pojmy, s povoláním spojeným s tématem loutkářství. Prostřednictvím celé řady různorodých aktivit se u žáků podporovalo kreativní myšlení, též i zapojení jemné motoriky. Každý žák si vyzkoušel manipulaci s celou řadou různých typů loutek, mohl si zahrát divadélko či vyrobit a odnést si jednoduchou loutku pro stínové divadlo.
Atmosféru vám mohou přiblížit i přiložené fotografie. Doporučujeme všem se také za loutkami vydat.
I. Fryaufová, třídní učitelka I.A