Digitální propast II – Národní plán obnovy

Digitální propast II – Národní plán obnovy

Naše škola je zapojena do výzvy MŠMT o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu prevence digitální propasti – pořízení mobilních digitálních technologií.

Cílem prevence digitální propasti je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení (tzv. digitální propasti). MŠMT s využitím Národního plánu obnovy poskytuje školám finanční prostředky na mobilní digitální technologie, které bude škola zapůjčovat znevýhodněným žákům. Záměrem tohoto kroku je snížit nerovnosti mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením.

Z prostředků NPO naše škola získala notebooky a tablety, které jsou určeny pro žáky a jsou nabízeny k zapůjčení (krátkodobě nebo dlouhodobě) tak, aby je využívali jako vlastní mobilní digitální zařízení v běžné výuce v libovolném předmětu, v domácí přípravě na výuku, při výuce (prezenční i distanční).

V případě zájmu o tuto podporu kontaktujte správce počítačové sítě Mgr. Jiřího Stibora jiri.stibor@zskridlovicka.cz