Žáci IV. A v Moravském zemském muzeu   

Žáci IV. A v Moravském zemském muzeu  

Pátek 13. října? Pověrčiví nejsme. A tak se naše třída vypravila na velmi zajímavou výstavu „Pravěk Moravy“ do Dietrichsteinského paláce na Zelném trhu.

Lektor nás provedl obdobím od nejstaršího osídlení Moravy před zhruba 800 000 lety až po 6. století n. l. Exponáty jsou prezentovány jednak v chronologickém sledu ve vitrínách věnovaných jednotlivým vývojovým etapám a kulturám, jednak v tematických celcích, umožňujících představu o lidských činnostech a způsobu života v daném období.

Ve vlastivědě je tohle učivo pro nás právě aktuální, takže jsme si něco „zopákli“, ale byly tam i poznatky nové.

A pan lektor nás všechny pochválil, to potěší.

Jitka Hajská