Den pro přírodu na druhém stupni

Den pro přírodu na druhém stupni

Ve středu 25. října jsme uspořádali celoškolní projektový den, jehož hlavním zaměřením bylo setkání s přírodou. Žáci druhého stupně se vydali do Kníniček a strávili většinu dne venku, obklopeni krásnou krajinou v okolí řeky Svratky.

Vyučující a žáci devátého ročníku společně připravili deset stanovišť, která měla pomoci mladším žákům lépe porozumět environmentálním tématům a motivovat je k aktivní účasti na ochraně přírody a udržitelnosti. Jedno ze stanovišť, nazvané „Filtrace vody“, ukázalo mladším žákům, jakým způsobem mohou přírodní procesy a technologie čistit vodu a zachovat ji pro budoucnost. Chlapci z IX.B se zase věnovali poznávání ohrožených druhů a s nadšením sdíleli své znalosti se svými spolužáky. Stanoviště „Řeka Svratka“ a žákyně IX.A umožnily žákům objevit význam této řeky pro místní ekosystém a získat základní informace o ní. Na další zastávce tříkilometrového okruhu se žáci seznámili s našimi rybami, a dokonce si mohli vyzkoušet rybaření, přičemž prozkoumávali život pod hladinou naší brněnské řeky. Žáci se také naučili číst letokruhy stromu, což jim umožnilo lépe pochopit jeho historii a způsob růstu. Týmy mladších ročníků měly za úkol poznat i zvířecí druhy, které jsou typické pro naši krajinu v okolí velkoměsta.

Po skončení praktické části programu se žáci vrátili do školy, kde den zhodnotili a prověřili své znalosti prostřednictvím kvízové aplikace Kahoot.  Děti vybraly fotky  popisující atmosféru celého projektového dne a vyzkoušely  si  tvorbu reklamního sloganu propagujícího ochranu životního prostředí.

Celý den byl skvělou příležitostí pro vzdělávání, spolupráci a prohloubení znalostí o životním prostředí. Environmentální průřezové téma poskytuje žákům příležitost zkoumat udržitelnost, ekologii a odpovědnost v různých vzdělávacích oblastech, podporuje kritické myšlení a povzbuzuje aktivní angažovanost v ochraně životního prostředí.

Atmosféru dne prožijete v naší galerii, kvíz si můžete vyzkoušet zde:  Den pro přírodu

Vyučující přírodovědných předmětů