Speciální olympiáda pro žáky 4. a 5. ročníku 

Speciální olympiáda pro žáky 4. a 5. ročníku 

Dne 3. května 2023 proběhl již 16. ročník Speciální olympiády pro děti s podpůrnými opatřeními, letos poprvé pod záštitou Mgr. Jaroslava Suchého, náměstka primátorky Statutárního města Brna. Děti soutěžily v osmi různých oblastech (ve vědomostech z českého jazyka, matematiky, ve čtení, v měkkých dovednostech, ve schopnosti organizace a komunikace i v pohybových dovednostech).

Naši žáci Klára Kováčová, Ondřej Sedlář, Nikos Šrámek a František Tulis obsadili mezi 14 družstvy 7. místo.

Děkujeme jim za reprezentaci školy.