Žáci III. A  – Velikonoce v muzeu

Žáci III. A  – Velikonoce v muzeu

V úterý 28. března se žáci III. A vypravili do Moravského zemského muzea na Kobližné. Čekal nás velikonoční program. Ten se nesl v duchu postních nedělí a závěrečného pašijového týdne před samotnými Velikonocemi.

Děti byly do tohoto programu zapojeny formou jednoduché dramatické výchovy. Na závěr je čekalo výtvarné tvoření vlastní Moreny coby symbolu rozloučení se zimou. Také soutěž v točení dřevěné káči – a že jsme byli šikovní!

Cíle programu byly určitě splněny: žáci budou schopni chápat význam Velikonoc, budou se lépe orientovat v tématu postních nedělí a závěrečného pašijového týdne.

Jitka Hajská a žáci III. A