Be Fit – co bude dál

Be Fit – co bude dál

Milí rodiče a milí žáci,

děkujeme Vám všem, kteří se snažíte plnit týdenní výzvy v rámci projektu Be Fit. Připomínáme, že je můžete vždy najít v týdenních plánech, jsou plné zajímavých nápadů a kreativních úkolů.

Mezi dosud nejoblíbenější patřily zřejmě fyzické aktivity jako je plank, v němž se žáci předháněli, kdo déle vydrží jógové pozice nebo relax u skákání panáka. Ze zeleninové výzvy si děti nejčastěji vybraly fotografování u sochy Hrachoviny na Mendlově náměstí a ve výzvě během jarních prázdnin se stala oblíbenou aktivitou výprava za keškou. Tento týden se nese ve jménu ovoce, v dalších týdnech nás čekají pěkné chvíle společně strávené nad některou deskovou hrou a nakonec finální silový trénink.

Blíží se také projektový den – 5. dubna. Pro děti druhého stupně proběhne několik workshopů, jež jsou rozděleny na workshopy vědomostní a fyzické. Každý žák si svůj čtyřhodinový rozvrh (1.–4. vyučovací hodina) složí ze dvou hodin vědomostních workshopů a dvou hodin fyzických aktivit. Jak jsme avizovali, do workshopů se budou moci přihlásit i rodiče dětí z druhého stupně. Pátou vyučovací hodinu v tento projektový den děti stráví se svými třídními učiteli.

Ani děti z prvního stupně naší školy o projektový den nepřijdou. V rámci svého třídního kolektivu projdou třemi zajímavými workshopy u různých učitelů.

A tak buďme fit, bude nám líp!