Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce proběhne ve čtvrtek 12. ledna 2023 ve 14.00 h. Soutěž se skládá ze dvou částí – poslechu a konverzace na různá témata. Soutěží se ve dvou kategoriích: I. A (žáci 5.–7. ročníku) a II. A (žáci 8. a 9. ročníku). Zájemci se zapíší na seznam do pondělí 9. ledna 2023. Tento seznam naleznete na nástěnce ve druhém patře 2. stupně.

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Radku Smyčkovou.

 

Témata pro kategorii I. A (5.–7. roč):
Family. Home and family life.
House and home.
My town/village.
Daily routine. Daily programme.
Hobbies and pastime activities.
Sports and games.
Food and meals.
Entertainment – cinema, theatre, music, books, arts.
Going on holiday.
Holidays, festivals, celebrations.
Seasons of the year, weather.

Témata pro kategorii II. A (8. a 9. ročník) zahrnují všechna témata předchozí a dále:
Shops, shopping, services.
My job/future career.
Health and illness.
Clothes and fashion.
Education. Language studies.