Zvídálek 3.11. 2021

Třetí setkání zvídálků se točilo kolem dřeva a  práce s ním.

Po přečtení úvodní kapitoly Fachman jsme si povídali o tom, kdo a jak pracuje se dřevem. Zazněla tu slova jako „dřevorubec“, „tesař“ a „truhlář“. Rozdělili jsme dřeviny na listnaté a jehličnaté, pozorovali jsme stavbu listů a šišek, popisovali jsme strom a jeho části. V týmu jsme počítali letokruhy na „koláčích“ dřeva a pomocí „frotáže“ jsme si tyto letokruhy výtvarně zpracovali. Také jsme díky pokusu se šiškou zjišťovali, jak se chová šiška ve vlhku a na suchu… Program jsme si zpestřili písničkou „Já do lesa nepojedu“. Na závěr této lekce jsme si zatloukli pár hřebíčků do dřeva a s písničkou na rtech jsme tuto lekci Zvídálka ukončili.