Zvídálek 23.3.2022

Tentokrát jsme si povídali o tom, co znamená slovo fígl a v jaké souvislosti toto slovo využíváme.

V další části hodiny učitelka nafoukla pro každé dítě balonek a děti si zkoušely vyrobit statickou elektřinu. Děti třely balonky o svoje oblečení- tzn. nabíjely balonek. Potom si zkusily nabitým balonkem zvedat vlasy, papírky ze stolu, přiložit balonek ke zdi. Po vyzkoušení působení statické elektřiny si děti vyzdobily balonek fixou. Potom jsme pracovali s elektronickou laboratoří. Po zapojení obvodů se nám rozsvítilo světlo a roztočil se větrník.

Dále jsme si povídali o tom, že je důležité si po práci odpočinout. Děti se masírovaly míčky a vyráběly antistresové míčky.