Zeměpisná olympiáda 2021/2022 – školní kolo

Ve středu  12. ledna 2022 proběhne školní kolo zeměpisné olympiády. Předmětová soutěž se uskuteční v učebně zeměpisu ( č.15) od 13:00 do 14:30. Zeměpisný test má dvě části: práce s atlasem a test bez atlasu. Zájemci o školní kolo se nahlásí svému vyučujícímu zeměpisu, nebo pošlou přihlášku přes elektronickou žákovskou knížku paní učitelce Trnkové do pátku  8. ledna 2022.

Informace najdete i zde: zeměpisná olympiáda 

Soutěž probíhá ve třech kategoriích, A – 6. ročník, B– 7. ročník,  C – 8. až 9. ročník.  V každé kategorii postupují tři nejúspěšnější žáci do kola okresního, které proběhne on-line ( podobně jako loňský školní rok). Okresní kolo je naplánováno na 23. února 2022.

Pavlína Trnková, vyučující zeměpisu