Závěrečné NEJ v Klubu dětí a rodičů

Po delší přestávce jsme se konečně dočkali posledního a tradičního klubového NEJ. Tentokrát jsme se vydali navštívit v tuto chvíli patrně nejstarší osobu nacházející se v našem Brně. Uhádnete, o koho se jedná? Byl egyptským faraonem a vládl přibližně v letech 1333–1323 př. n. l., tedy pouhých devět let. Jeho hrobka byla objevena až v roce 1922. Přesně před 100 lety. Tak co, už víte? Vydali jsme se totiž na velkolepou výstavu o Tutanchamonovi, jeho hrobce a pokladech. Po celou výstavu měl každý klubák možnost poslouchat audioprůvodce, který ho celou výstavou provedl. Informace, které jsme se všichni dozvěděli, byly opravdu neskutečné a zajímavé. Howard Carter, britský archeolog, dokázal obdivuhodné věci a celý úvod výstavy byl věnovaný právě jeho odkazu. Větší část výstavy pak byla tvořena pohřebními komorami a objevenými poklady přesně tak, jak byly před sto lety objeveny. Klubáci s nadšením poslouchali každé slovo, četli si veškeré informace a v obchůdku na konci výstavy si také koupili něco na památku.

My jsme si výstavu s klubáky moc užili a přejeme všem klubákům léto plné nových objevů.

 

Mgr. Terezie Veselá, PaedDr. Jana Klodnerová a Mgr. Aleš Kottek

Vedoucí klubu