Zaměstnanci školy

Zařazeno v:

Vedení školy

RNDr. Jarmila Bavlnková, ředitelka školy jarmila.bavlnkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Jana Drexlerová, zástupkyně ředitele pro I. stupeň jana.drexlerova@zskridlovicka.cz

Mgr. Martina Šatinská, zástupkyně ředitele pro II. stupeň martina.satinska@zskridlovicka.cz

Mgr. Magdalena Jašková, výchovná poradkyně magdalena.jaskova@zskridlovicka.cz

 

Provozní zaměstnanci

Ing. Radka Bobková, ekonomka radka.bobkova@zskridlovicka.cz

Miroslav Gala, školník miroslav.gala@zskridlovicka.cz

Zuzana Hašková, mzdová účetní kancelar@zskridlovicka.cz

Michaela Zítková, sekretářka michaela.zitkova@zskridlovicka.cz

 

Školní psycholog

Mgr. Markéta Neužilová marketa.neuzilova@zskridlovicka.cz

 

Mateřská škola

Ivana Resslová, vedoucí MŠ skolka@zskridlovicka.cz

Blanka Martinovská

Mgr. Hana Muchová

Jitka Vechetová

Blanka Zábojová

 

1. stupeň

RNDr. Jaromíra Čáslavská, IV.A mirka.caslavska@zskridlovicka.cz

Mgr. Jana Dumová, III.C  jana.dumova@zskridlovicka.cz

Mgr. Iva Fryaufová, I.A  iva.fryaufova@zskridlovicka.cz

Mgr. Jitka Hajská, II.A  jitka.hajska@zskridlovicka.cz
metodik prevence rizikového chování pro I. stupeň

Mgr. Alžběta Chromíková, V.A  alzbeta.chromikova@zskridlovicka.cz

Mgr. Veronika Jetelinová, II.B  veronika.jetelinova@zskridlovicka.cz

Mgr. Sandra Látalová, IV.C sandra.latalova@zskridlovicka.cz

PaedDr. Jana Klodnerová, V.C jana.klodnerova@zskridlovicka.cz

Mgr. Eva Lišková, II.C  eva.liskova@zskridlovicka.cz

Mgr. Dana Nováčková, I.C dana.novackova@zskridlovicka.cz

PhDr. Alena Nováková, V.B alena.novakova@zskridlovicka.cz

Mgr. Petra Sadílková, I.B petra.sadilkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Lucie Schwab, III.B lucie.schwab@zskridlovicka.cz

Bc. Petra Štursová petra.stursova@zskridlovicka.cz

Mgr. Eliška Tušlová, III.A eliska.tuslova@zskridlovicka.cz

Mgr. Eva Vávrová eva.vavrova@zskridlovicka.cz

Mgr. Terezie Veselá, IV.B terezie.vesela@zskridlovicka.cz

Mgr. Jana Vlčková, jana.vlckova@zskridlovicka.cz
speciální pedagožka

 

Speciální pedagogové

Mgr. Jana Vlčková jana.vlckova@zskridlovicka.cz

Mgr. Andrea Konečná andrea.konecna@zskridlovicka.cz

Mgr. Gabriela Žilková Hrázská, Ph.D.  gabriela.hrazska@zskridlovicka.cz

 

Asistenti pedagoga

Mgr. Doris Adlerová, VII.C  doris.adlerova@zskridlovicka.cz

Mgr. Michaela Fopová Buchbergerová, DiS., VII.C  michaela.buchbergerova@zskridlovicka.cz

Drahomíra Heger Loukotová, V.B drahomira.hegerloukotova@zskridlovicka.cz

Jindřiška Jobová, V.C jindriska.jobova@zskridlovicka.cz

Mgr. Jiřina Kubešová, VII.B jirina.kubesova@zskridlovicka.cz

Jan Kozelka, IX.C jan.kozelka@zskridlovicka.cz

Kateřina Kubíková, VII.A katerina.kubikova@zskridlovicka.cz

Ing. Soňa Matejová, II.C sona.matejova@zskridlovicka.cz

Mgr. Vlasta Mihalíková, VIII.A vlasta.mihalikova@zskridlovicka.cz

Ing. Soňa Pelikánová, VI.A  sona.pelikanova@zskridlovicka.cz

Bc. Veronika Polášková, IV.A veronika.polaskova@zskridlovicka.cz

Mgr. Milada Pytelová, VI.C milada.pytelova@zskridlovicka.cz

Mgr. Miluše Rakovská, II.A miluse.rakovska@zskridlovicka.cz

Marta Šebestová, DiS., V.A marta.sebestova@zskridlovicka.cz

Mgr. Alena Vepřeková, II.B alena.veprekova@zskridlovicka.cz

Lenka Vondráčková, VI.B  lenka.vondrackova@zskridlovicka.cz

Monika Teschová, III.C monika.teschova@zskridlovicka.cz

Bc. Jitka Weatherly, I.C jitka.weatherly@zskridlovicka.cz

Mgr. Eva Zichová, IV.C eva.zichova@zskridlovicka.cz

Andrea Kapuciánová, IV.B andrea.kapucianova@zskridlovicka.cz

 

2. stupeň

Mgr. Doris Adlerová, doris.adlerova@zskridlovicka.cz

Mgr. Helena Motyčková, IX.C helena.motyckova@zskridlovicka.cz

Bc. Michaela Fopová Buchbergerová, DiS. michaela.buchbergerova@zskridlovicka.cz

Mgr. Vladimíra Gregorová, IX.B vladimira.gregorova@zskridlovicka.cz

Mgr. Anna Haisová, VI.A anna.haisova@zskridlovicka.cz

Mgr. Barbora Hašková, VI.B barbora.haskova@zskridlovicka.cz

Mgr. Lenka Hofírková, VII.B lenka.hofirkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Magdalena Jašková, výchovná poradkyně magdalena.jaskova@zskridlovicka.cz

Mgr. Aleš Kottek, IX.A ales.kottek@zskridlovicka.cz

Bc. Ondřej Kouba, ondrej.kouba@zskridlovicka.cz

Mgr. Helena Králová, helena.kralova@zskridlovicka.cz
metodik prevence rizikového chování

Mgr. Jiřina Kubešová, jirina.kubesova@zskridlovicka.cz

Mgr. Jitka Mikšová, VIII.B jitka.miksova@zskridlovicka.cz

Mgr. Kateřina Platzerová katerina.platzerova@zskridlovicka.cz

Mgr. Radka Smyčková radka.smyckova@zskridlovicka.cz

Mgr. Jiří Stibor jiri.stibor@zskridlovicka.cz

Mgr. Daniela Szmeková, VIII.A  daniela.szmekova@zskridlovicka.cz

Mgr. Martina Ščerbejová, Ph.D. martina.scerbejova@zskridlovicka.cz

Mgr. Šárka Špičková, VI.C sarka.spickova@zskridlovicka.cz

Mgr. Radek Švaniga radek.svaniga@zskridlovicka.cz

Mgr. Jitka Tichá  jitka.ticha@zskridlovicka.cz

Mgr. Pavlína Trnková, VII.A  pavlina.trnkova@zskridlovicka.cz

Mgr. Renáta Vídenská renata.videnska@zskridlovicka.cz

Mgr. Jana Vlčková jana.vlckova@zskridlovicka.cz
speciální pedagožka

Mgr. Irena Vokrojová, VII.C  irena.vokrojova@zskridlovicka.cz

Mgr. Jan Voříšek  jan.vorisek@zskridlovicka.cz

Mgr. Pavla Weissová, VIII.C pavla.weissova@zskridlovicka.cz

 

Školní družina

Radmila Mifková, vedoucí vychovatelka, radmila.mifkova@zskridlovicka.cz

Bc. Eva Dostálová, eva.dostalova@zskridlovicka.cz

Bc. Markéta Formánková, marketa.formankova@zskridlovicka.cz

Jarmila Fousková, jarmila.fouskova@zskridlovicka.cz

Martina Hronová, DiS., martina.hronova@zskridlovicka.cz

Leokadie Karolová, leokadie.karolova@zskridlovicka.cz

Markéta Kopečková, marketa.kopeckova@zskridlovicka.cz

Mgr. Kateřina Plávková, katerina.plavkova@zskridlovicka.cz

Marta Uherková, marta.uherkova@zskridlovicka.cz