2. stupeň

Zařazeno v:

Naše škola nabízí žákům 6.–9. ročníků specializovaný učební program ve třídách s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky. Učební plán v matematice je navíc obohacen o nové zajímavé tematické celky. V přírodovědných předmětech (F, Ch, Př) jsou navíc zařazena praktická cvičení, laboratorní práce a experimenty. Učíme v nově vybudovaných odborných učebnách s multimediálními pracovišti, v žákovské studovně vybavené počítači s výukovými programy, odbornou knihovnou a pracovními materiály pro žáky.

Informatika a výpočetní technika jako povinný vyučovací předmět se na naší škole učí od 6. ročníku. Výuka probíhá ve dvou nadstandardně vybavených učebnách. Každý žák pracuje samostatně na svém počítači. K dispozici mají žáci také barevnou laserovou tiskárnu, skener, laminovačku, digitální fotoaparát a digitální kameru.

V učebnách informatiky neprobíhá pouze výuka výpočetní techniky, ale i výuka ostatních předmětů s využitím výukových programů a multimediálních encyklopedií.

Vyučování praktických dovedností žáků (práce se dřevem, kovem , plastem a ostatními materiály) probíhá v kvalitně vybavených dílnách. Ve cvičné kuchyňce probíhá výuka domácích prací a kuchařských dovedností. Kuchyňka je vybavena všemi běžnými domácími spotřebiči vč. mikrovlnné trouby, myčky nádobí a automatické pračky.

Ve výuce se stále ve větší míře uplatňují „daltonské prvky“ (volnost, samostatnost, spolupráce). Žáci jsou vedeni k větší samostatnosti při vyhledávání dat a informací. Větší volnost při práci s sebou přináší i větší zodpovědnost za individuální studijní výsledky.

Zájem žáků o studium, vyšší náročnost a zdravá konkurence je zárukou velmi dobrých vzdělávacích výsledků. Potvrzuje to umístění našich žáků v soutěžích a olympiádách v rámci města a regionu a také úspěšnost v přijímacím řízení ke studiu na gymnáziích a ostatních středních školách.

 


Třídní učitelé – 2. stupeň 2021/2022

Konzultační hodiny – 2. stupeň 2020/2021

Po domluvě je možné domluvit konzultace také v jiném termínu.

Jméno a příjmení Den Čas Místnost
Mgr. Doris Adlerová pondělí 12.45–13.30 7
RNDr. Jarmila Bavlnková úterý 14.00–16.00 ředitelna
Mgr. Helena Motyčková úterý 12.45–13.30 16
Mgr. Vladimíra Gregorová čtvrtek 8.00–8.45 22
Bc. Michaela Fopová Buchbergerová, DiS. pátek 8.00–8.45 3
Mgr. Anna Haisová čtvrtek 11.00–11.40 26
Mgr. Barbora Hašková pondělí 13.45–14.30 30
Mgr. Lenka Hofírková úterý 13.00–13.30 8
Mgr. Magdalena Jašková čtvrtek 14.00–16.00 20
Mgr. Aleš Kottek středa 13.40–14.25 51, kab. TV
Mgr. Helena Králová pondělí 14.00–15.00 20
Mgr. Jitka Mikšová úterý 13.30–14.25 22
Mgr. Kateřina Platzerová středa 11.50–12.35 51, kab. TV
Mgr. Radka Smyčková středa 11.50–12.35 51, kab. TV
Mgr. Jiří Stibor úterý 12.45–13.30 uč. informatiky
Mgr. Daniela Szmeková čtvrtek 13.00–13.30 22
Mgr. Martina Šatinská pondělí 14.00–16.00 kancelář ZŘ, II. stupeň
Mgr. Martina Ščerbejová, Ph.D. úterý 13.40–14.25 15
Mgr. Šárka Špičková úterý 10.55–11.40 16
Mgr. Radek Švaniga 51, kab. TV
Mgr. Jitka Tichá úterý 8.55–9.40 8
Mgr. Pavlína Trnková úterý 14.15–16.00 16
Mgr. Renáta Vídenská pondělí 8.55–9.40 26
Mgr. Jana Vlčková úterý 12.00–14.00 kab. 131, I. stupeň
Mgr. Irena Vokrojová úterý 10.55–11.40 26
Mgr. Jan Voříšek pondělí 10.55–11.40 16
Mgr. Pavla Weissová úterý 14.00–14.45 26