2. stupeň

Zařazeno v:

Naše škola nabízí žákům 6.–9. ročníků specializovaný učební program ve třídách s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky. Učební plán v matematice je navíc obohacen o nové zajímavé tematické celky. V přírodovědných předmětech (F, Ch, Př) jsou navíc zařazena praktická cvičení, laboratorní práce a experimenty. Učíme v nově vybudovaných odborných učebnách s multimediálními pracovišti, v žákovské studovně vybavené počítači s výukovými programy, odbornou knihovnou a pracovními materiály pro žáky.

Informatika a výpočetní technika jako povinný vyučovací předmět se na naší škole učí od 6. ročníku. Výuka probíhá ve dvou nadstandardně vybavených učebnách. Každý žák pracuje samostatně na svém počítači. K dispozici mají žáci také barevnou laserovou tiskárnu, skener, laminovačku, digitální fotoaparát a digitální kameru.

V učebnách informatiky neprobíhá pouze výuka výpočetní techniky, ale i výuka ostatních předmětů s využitím výukových programů a multimediálních encyklopedií.

Vyučování praktických dovedností žáků (práce se dřevem, kovem , plastem a ostatními materiály) probíhá v kvalitně vybavených dílnách. Ve cvičné kuchyňce probíhá výuka domácích prací a kuchařských dovedností. Kuchyňka je vybavena všemi běžnými domácími spotřebiči vč. mikrovlnné trouby, myčky nádobí a automatické pračky.

Ve výuce se stále ve větší míře uplatňují „daltonské prvky“ (volnost, samostatnost, spolupráce). Žáci jsou vedeni k větší samostatnosti při vyhledávání dat a informací. Větší volnost při práci s sebou přináší i větší zodpovědnost za individuální studijní výsledky.

Zájem žáků o studium, vyšší náročnost a zdravá konkurence je zárukou velmi dobrých vzdělávacích výsledků. Potvrzuje to umístění našich žáků v soutěžích a olympiádách v rámci města a regionu a také úspěšnost v přijímacím řízení ke studiu na gymnáziích a ostatních středních školách.

 


Třídní učitelé – 2. stupeň 2022/2023

Konzultační hodiny – 2. stupeň 2022/2023

Po domluvě je možné domluvit konzultace také v jiném termínu.

Jméno a příjmení Den Čas Místnost
Mgr. Doris Adlerová
RNDr. Jarmila Bavlnková
Mgr. Helena Motyčková
Mgr. Vladimíra Gregorová
Mgr. Michaela Fopová Buchbergerová, DiS.
Mgr. Anna Haisová
Mgr. Barbora Hašková
Mgr. Lenka Hofírková
Mgr. Aleš Kottek
Bc. Ondřej Kouba
Mgr. Helena Králová
Mgr. Jiřina Kubešová
Mgr. Jitka Mikšová
Mgr. Radka Smyčková
Mgr. Jiří Stibor
Mgr. Daniela Szmeková
Mgr. Martina Šatinská
Mgr. Martina Ščerbejová, Ph.D.
Mgr. Šárka Špičková
Mgr. Radek Švaniga
Mgr. Jitka Tichá
Mgr. Pavlína Trnková
Mgr. Renáta Vídenská
Mgr. Jana Vlčková
Mgr. Irena Vokrojová
Mgr. Jan Voříšek
Mgr. Pavla Weissová