1. stupeň

Zařazeno v:

Vzdělávání v rámci naší primární školy charakterizujeme třemi základními principy: volnost, která vede žáky krůček po krůčku k zodpovědnosti; samostatnost, využívanou při vlastním učení se pracovat; a v neposlední řádě též spolupráce, nedílné součásti práce v kolektivu.

Jsme daltonskou školou. Opíráme se o daltonské plány již od prvního ročníku. Pro vaše děti vytváříme vstřícné, podnětné a bezpečné prostředí. Máme patnáct let zkušeností práce s žáky, kteří mají studijní potenciál a přiměřenou motivaci. Nabízíme zkušený tým velice kvalitních pedagogů, kteří své řemeslo umí, věnují se mu s nadšením a mají jej rádi. Ve své práci využíváme nejnovější edukativní postupy a metody. Skupinové, kooperativní a projektové vyučování je pro nás samozřejmostí. S žáky pracujeme individuálně v rámci skupiny. Kvalitní výuka anglického jazyka u nás probíhá již od prvního ročníku.

Na 1. stupni v rámci tělesné výchovy jsou organizovány opakované lekce plavání a bruslení. Úzce spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity.

Hodnocení vzdělávání v naší škole probíhá primárně formou kvantitativní (známkování) a kvalitativní (slovní hodnocení) v průběhu každé vyučovací hodiny. Žáci jsou také vedeni  k sebereflexisebehodnocení.

Snažíme se o všestranný rozvoj dětí v oblasti osobnostní, vědomostní a dovednostní. Rozvíjíme jejich sociální dovednosti, matematické a logické myšlení, komunikační a jazykové dovednosti.

Třídní učitelé – 1. stupeň 2021/2022

Konzultační hodiny – 1. stupeň 2021/2022

Před konzultací prosím kontaktujte vyučující.
Po domluvě je možné domluvit konzultace také v jiném termínu.

Jméno a příjmení Den Čas Místnost
RNDr. Jaromíra Čáslavská úterý 14.00–15.00 IV.A, 142
Mgr. Jana Drexlerová středa 14.00–16.00 kancelář ZŘ, I. st.
Mgr. Jana Dumová pondělí 12.00–13.00 III.C, 112
Mgr. Iva Fryaufová středa 14.15–15.15
Mgr. Michaela Goliášová úterý
čtvrtek
7.00–7.45
13.00–13.45
V.C, 139
Mgr. Jitka Hajská středa 13.00–13.45 II.A, 124
Mgr. Alžběta Chromíková úterý 13.30–14.00 V.A, 37 (II. st)
Mgr. Veronika Jetelinová čtvrtek 13.00–14.00 II.B, 141
PaedDr. Jana Klodnerová pondělí 13.00–14.00 sborovna I. stupeň
Mgr. Sandra Látalová pondělí 12.00–13.00 IV.C, 113
Mgr. Eva Lišková středa 12.45–13.30
Mgr. Dana Nováčková pondělí 11.45–12.30 I.C, 123
PhDr. Alena Nováková pondělí 13.00–14.00
Mgr. Petra Sadílková středa 13.00–14.00 I.B, 114
Mgr. Lucie Schwab pondělí 13.30–14.15 III.B, 125
Bc. Petra Štursová pondělí 10.00–10.45
Mgr. Eliška Tušlová středa 12.00–13.00 III.A, 111
Mgr. Eva Vávrová
Mgr. Terezie Veselá čtvrtek 11.50–12.35 IV.B, 118