Úplata za školní družinu na 2. pololetí

Vážení rodiče,

od 1. 2. 2022 je možné platit úplatu za školní družinu na 2. pololetí. Číslo účtu, variabilní symbol a částka zůstává stejná.

Děkujeme za spolupráci.

Radmila Mifková
vedoucí vychovatelka