Třídy s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky

Zařazeno v:

trida_brnoInformační schůzka pro rodiče – zájemce o zapsání dětí od září 2017
středa 30. 11. 2016 od 18.00 h ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b

Den otevřených dveří v naší třídě 1.B – 24. 1. 2017 od 8.00 h

 •  od 1. do 5. třídy
 • na ZŠ Křídlovická v Brně
 •  navázání na běžný studijní program první třídy, který je rozšířený o angličtinu, logiku, matematiku a osobnostní rozvoj, které zajišťuje spolek Svět vzdělání, z. s.
 •  24 dětí ve třídě
 • angličtinu vyučuje profesionální lektor (2 h týdně) a rodilý mluvčí (1 h týdně)
 • matematika vyučována Hejného metodou, která rozvíjí logické a kritické myšlení
 • matematika a logika (1 h týdně) + půlené hodiny matematiky a češtiny
 • osobnostní a psychologický rozvoj (1 h týdně)
 • financování nadstandardních výukových hodin a půlených hodin, učebnic a materiálů je realizováno z měsíčních příspěvků rodičů
 • rozšiřování obzorů dětí formou exkurzí, besed, výletů, projektově orientované výuky
 • atmosféra vzájemného respektu mezi rodiči a učitelem, individuálního přístupu k rozvoji žáků a otevřené komunikace

Další informace a kontakt: www.tridabrno.cz
tomas.blumenstein@mensa.cz
tel. 603 726 030