Smysly

Zařazeno v:

 Člověk, ten má smyslů pět, znám je všechny nazpaměť.

Kde jsou oči, tam je ZRAK, po prstech nám skáče HMAT.

SLUCH nám sedí na uších, do nosu nám vlezl ČICH.

A CHUŤ v ústech na jazýčku spinká si tu na krajíčku.

Tato básnička děti uvítala na dalším setkání zvídálků. Sešli jsme se v hojném počtu. Zkoušeli jsme, co naše smysly umí a dokážou.  Hledali jsme, kde tiká budík, hráli jsme sluchové pexeso, ochutnávali jsme a poznávali různé chutě potravin. Pouze hmatem, bez zapojení dalších smyslů, jsme určovali tvary předmětů. Velmi nás bavilo trénovat čich – poznávat podle vůní různé látky nebylo vůbec lehké. Příště se zaměříme na zrak, optické klamy a další pokusy a vyrábění.

Vedoucí klubu