Schůzka s rodiči 10. září 2020

Program

 • Klub malých Zvídálků v ZŠ – spolupráce s Mensou ZŠ Křídlovická – seznámení s programem – jedenkrát za čtrnáct dní v odpoledních hodinách – ( 800,-Kč – pololetí – od 1.10.2020 – 15.30 hod.)
 • Edukativní skupiny- vede je speciální pedagog Andrea Konečná. Děti za ní budou docházet společně s rodiči ve středu odpoledne a budou se připravovat na vstup do ZŠ – jde o 10 lekcí.
 • Seznámení se školním řádem MŠ – podpis rodičů. Omlouvání dětí z povinného předškolního vzdělávání je uvedeno ve Školním řádu. Rodič bude povinen písemně omlouvat nepřítomnost svého dítěte, např. i pozdní příchody.  Omlouvání dětí z povinného předškolního vzdělávání je možno telefonicky, e – mailem na adresu MŠ (skolka@zskridlovicka.cz), osobně, ALE DODATEČNĚ VŽDY ZÁPISEM DO OMLUVNÉHO LISTU PŘEDŠKOLÁKA !!!
 • V případě uzavření MŠ bude probíhat distanční výuka. Učitelky budou připravovat materiály pro děti na domácí výuku – online a tisk pracovních listů pro děti, které nemají přístup k počítači. S dětmi s OMJ bude probíhat online výuka prostřednictvím platformy ZOOM.
 • Seznámení se stanovami Sdružení rodičů „Křídlo“- Dle stanov se členy Sdružení stávají všichni rodiče, kteří zaplatili členský poplatek v minimální výši 200,- Kč. Z peněz jsou pořizovány odměny, dárky k Vánocům, Dni dětí a knížky pro předškoláky. Třídní důvěrník MŠ – p. Mrázová zastupuje MŠ v Radě sdružení ZŠ a MŠ.
 • 1. třída – adaptace nových dětí – vztahy mezi dětmi, pobyt venku, oblékání – podepsat oblečení + dát rukavice na gumu, ukládání věcí, stolování – samostatnost. Hodnocení dětí- razítka, kuličky.
 • 2. třída – Povinná předškolní docházka- příchod dětí do MŠ nejpozději do 8.30 hodin. Od 8.30 – 12.30 hod. probíhá povinné předškolní vzdělávání dětí, které dovrší k 31.8.2020 pět let. Hodnocení dětí – hříbečky, razítka – seznámení s Daltonskými prvky, pracovní sešity, práce s interaktivní tabulí, spolupráce se ZŠ.
 • Seznámení s aktivitami během roku:
 1. Bruslení – Rondo – 40,- Kč – pondělí, oblečení, pití – mohou bruslit i rodiče, 1x za 14 dní- lichý týden
 2. Sportík – sportovní hala Biskupské Gymnázium – oblečení, pití – čtvrtek – 2 pololetí – 1080,- Kč/ 12 lekcí
 3. Plavání – bazén Kohoutovice – středa – 10.45- 11.15 – oblečení, pití, 1850,- Kč – od  října – 10. lekcí
 4. Angličtina –  úterý – 15.00 hod. – 4200,-/ za rok
 5. Tanečky – středa – datum upřesníme – 15.00 hod.- 890,-Kč/ pololetí
 6. Flétna – pondělí – datum upřesníme – 15.00 hod.- 890,-Kč/pololetí
 7. Lemur – lyžování – leden, únor- viz nástěnka – po domluvě s učitelkou zajistíme
 • Různé:
 1. Akce pro děti – viz měsíční plán na nástěnce – platit učitelce ve třídě
 2. Vánoční dílny – 1.+2.  třída – prosinec
 3. Stravné (do 25. dne v měsíci na příští měsíc)
 4. Odhlašování dětí do 10 hodin – na příští den, obědy je možné vyzvednout první den nemoci od 11 hodin do 11.30 hodin.
 5. Školné (do 15. dne v měsíci)- zvyšuje se na 400,- Kč
 6. Celodenní výlety – květen , červen
 7. Rozloučení se školáky – červen
 8. Papír do kopírky – na pracovní listy pro děti, reklamní předměty – dárky pro děti
 9. Odvádění dětí z MŠ – zmocnění , předávání dětí ve třídě