První dny ve škole – prvňáčci

Zařazeno v:

Milé děti, vážení rodiče a zákonní zástupci,

těšíme se na vás ve čtvrtek 1. září v 8.30 h před budovou školy z ulice Křídlovické. Zde si prvňáčky vyzvednou žáci devátého ročníku a odvedou je do třídy za paní učitelkou.
Dospělí půjdou do tělocvičny školy, kde jim budou podány upřesňující informace k průběhu začátku školního roku.

Ve čtvrtek 1. září končí prvňáčkům vyučování v 10.00 h.
V pátek 2. září končí prvňáčkům vyučování v 10.45 h. Prvňáčci přihlášení do družiny půjdou s paní vychovatelkou na oběd v 11.30 h a potom si je mohou rodiče vyzvedávat podle svých časových možností až do 17.00 h.

V týdnu od 5. září do 9. září je systém stejný jako 2. září tj. vyučování do 10.45 h, následně pro přihlášené děti školní družina do 17.00 h.

Od 12. září bude již vyučování probíhat podle rozvrhu, který najdete na webových stránkách.

Mgr. Jana Drexlerová, zástupkyně pro I. stupeň