Projektový den ve třídě Berušek

1. 10. 2020 SE U NÁS V MŠ USKUTEČNIL VE TŘÍDĚ BERUŠEK PROJEKTOVÝ DEN.

VYUŽILI JSME NABÍDKY MALÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY A ZVOLILI JSME TÉMA – MALÝ ARCHITEKT.

Hlavním cílem tohoto projektového dne je vytváření  vztahu k reálnému světu a přispívání k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí.

Děti se pod vedením lektorky seznámily s pojmy: architekt, projektant, stavby vedoucí, zedník, malíř – co kdo dělá? Při stavbě domu z Lega, dle vlastní fantazie, se také naučily pojmenovat části domu, druhy střech, z čeho se dům staví. Lektorka jim také názorně předvedla na stavebnicových kostkách vázání cihel a vysvětlila jeho důležitost. Následovala básnička s pohybem, aby si děti odpočaly od teorie. Následovalo rozdělení dětí do skupin a stavba domu dle technického výkresu, při které se děti nenásilným způsobem naučily číst technický výkres a rozumět půdorysu domu. Dům si také vybavily zařizovacími předměty dle výkresu. Po krátké pauze jsme se přesunuli na zahradu MŠ, kde děti vytvořily v týmech svůj vlastní půdorys budovy, s využitím papíru, špachtlí, přírodnin a lepidla.

Během projektového dne byly využívány aktivizující metody, které děti vedly k týmové práci a aktivitě. Díky dobrému vedení, častému povzbuzování a pochvalám byla tato týmová práce úspěšná a děti si dokázaly, že práce v týmu je velice produktivní.

Mimo jiné děti tento projekt naučil:

  • co je projekt/ půdorys
  • kdo je architekt/ projektant
  • co jsou základy/obvodové zdi/ vnitřní příčky
  • postavit základy podle technického výkresu

Tento projektový den byl pro děti přínosný v mnoha ohledech, a proto jsme se rozhodli pokračovat s Malou technickou univerzitou i nadále a zvolit jedno z dalších nabízených témat.