Projektový den v MŠ 24. března 2022 – Malá technická univerzita

Téma Malé technické univerzity bylo tentokrát „Malý zpracovatel odpadů“.

Děti si povídaly o tom, co je to odpad, co je skládka a co na ni patří, co je to recyklace a také proč odpad třídit. Naučily se pojmy – recyklace, trafostanice, elektřina, odpad. Postavily z kostek Lega dle plánku jednotlivé díly pro sestavení koloběhu tříděný odpad – výroba elektřiny a město, do  kterého je elektřina přivedena. Stavěly kontejnery, popelářská auta, školu, sloupy el. vedení, třídicí linku, sloupy veřejného osvětlení, trafostanici. Model kogenerační jednotky dovezla lektorka již hotový. Po sestavení jednotlivých částí pro stavbu dostaly děti kartičky s odpadem a pokoušely se je třídit do správných kontejnerů. Z kontejnerů pak popelářským vozem putoval odpad do třídičky, kde ho děti znovu kontrolovaly a třídily. Teprve pak šel směsný odpad na skládku.

Druhá část projektového dne probíhala venku. Úkolem bylo recyklovat starý papír a vyrobit nový. Děti použily odpadový papír, který samy třídí po výtvarných činnostech do třídního kontejneru. Natrhaly ho na malé kousíčky do kyblíků, lektorka vše zalila vodou a rozmixovala na hustou kaši. Každé dítě si pak mělo možnost vyrobit pomocí síta a geotextilie, svůj vlastní kousek recyklovaného papíru a ozdobit si ho nějakou rostlinkou.