Pedagog roku 2017

Zařazeno v:

Cena pro vynikajícího absolventa Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

 1. Úvod
  Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje druhý ročník ceny pro vynikajícího absolventa PdF
  MU.
  Cílem ocenění je vyjádřit uznání a podpořit kreativní učitele (pedagogy), kteří nad rámec svých běžných
  povinností rozvíjí inovativní přístupy vzdělávání, organizují volnočasové aktivity, realizují pedagogické projekty a
  výrazným způsobem se podílejí na edukativním rozvoji žáků (studentů) i celé školy a jsou vnímáni jako
  respektovaní odborníci mezi rodiči a oblíbeni mezi žáky (studenty). Pedagogická fakulta hledá své nejlepší
  absolventy – učitele (pedagogy), kteří příkladně naplňují své poslání v rozličných pedagogických oblastech.
 2. Kategorie ceny
  Osoby mohou být nominovány v následujících kategoriích:
  1. Učitel/učitelka prvního stupně
  2. Učitel/učitelka druhého stupně
  3. Učitel/učitelka střední školy
  4. Pedagog volného času, vychovatel ve školní družině
  5. Asistent pedagoga, speciální a sociální pedagog, další pedagogické – neučitelské profese
 3. Způsob nominace a hodnocení nominací
  A. První kolo nominace
  Pedagog může být na cenu navržen prostřednictvím elektronického formuláře na následující
  adrese:
  https://goo.gl/forms/6tx9FREQjrHPRAUs2. Nominovat osobu může její kolega, ředitel školy, žák (student)
  anebo rodič žáka (studenta) a student anebo zaměstnanec PdF MU. Součástí návrhu jsou (kromě kontaktních
  údajů navrhovaného a navrhujícího) stručná charakteristika navrhovaného a výčet jeho/jejích mimořádných
  zásluh.

  B. Druhé kolo nominace
  Nominace osob navržených v prvním kole ceny budou zveřejněny na webu PdF MU spolu s možností doplnění
  hodnocení ke konkrétní nominaci. Fakulta si prostřednictvím kontaktních osob z daného školského zařízení může