Organizace prvních dní školního roku 2014/2015

Zařazeno v:

V pondělí 1. září 2014 přivítají třídní učitelé prvních tříd naše prvňáčky v 8.30 h. Sraz dětí a jejich rodičů bude před hlavním vstupem do školy z ulice Křídlovická.
Ve škole se žáci zdrží do 9.40 h. Rodiče dostanou základní informace o organizaci nového školního roku.

úterý 2. září
1. ročník – 8.00–9.40 h (družinové děti zůstávají s třídním učitelem do 11.00 h)

středa–pátek
8.00–9.40 h (družinové děti zůstávají s třídním učitelem do 11.00 h)

Druhý školní týden (od 8. září do 12. září)
8.00–10.45 h (tři vyučovací hodiny)

Od třetího školního týdne bude probíhat výuka již v plném rozsahu.

Školní jídelna
viz www.skolnijidelna-nadvorni.cz