Olympiáda v českém jazyce – 48. ročník, školní rok 2021/2022

Zařazeno v:

V měsíci lednu tohoto roku proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zúčastnili se jí žáci 8. a 9. ročníku – celkem 46 žáků.

Absolvovali náročnou jazykovou část a neméně obtížnou část slohovou. Mezi čtyři nejúspěšnější patří: Markéta Kuncová z IX.C, a to s plným počtem bodů.

Na 2. místě se umístila Kristýna Poláčková z IX.B a na 3. místo dosáhly Karolína Mezníková z VIII.C a Vendula Šoukalová z IX.C.

Všem blahopřejeme ke kvalitní účasti a úspěšným řešitelkám ke skvělému umístění.

Kabinet českého jazyka