Odemykání adventu

Zařazeno v:

Milé děti, milí rodiče,
Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická vás srdečně zve na „“, které se uskuteční ve čtvrtek 25. 11. 2021 na školním hřišti – viz letáček v příloze.
Hlavní myšlenkou „Odemykání adventu“ je přátelské setkání dětí, jejich rodičů a pedagogů v předvánočním čase.
A protože současná nelehká situace dopadá negativně na psychiku mnoha dětí, bude součástí akce také charita, kdy budete moct přispět na Oddělení dětské klinické psychologie a psychiatrie Dětské nemocnice Brno.
Vzhledem ke složité a měnící se situaci jsme nuceni vás upozornit, že v pondělí 22. 11. 2021 vyhodnotíme aktuální protiepidemická opatření a v případě jejich zpřísnění, které by neumožnilo myšlenku „Odemykání adventu“ naplnit, se akce nebude konat. O případném zrušení vás budeme informovat.
Zároveň všechny účastníky žádáme, aby během „Odemykání adventu“ dodržovali aktuálně platná protiepidemická opatření.

Těšíme se na setkání!

Sdružení rodičů Křídlo