Nenadálé ukončení fenologického pozorování topolů v Brně

V dubnu jsme vás informovali o osudu našich topolů a ukončení výzkumného projektu. O této situaci se zmiňuje také Sdružení Tereza na svých stránkách.