Náhradní termín přijímacích zkoušek do třídy s RVMPP