Minisčítání 2020

Projekt Minisčítání vznikl na půdě Českého statistického úřadu v roce 2010 jako doprovodná vzdělávací akce v rámci informační kampaně ke Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Druhá polovina roku 2020, kdy se Minisčítání koná již popáté, se nese ve znamení vrcholících příprav na nadcházející Sčítání lidu, domů a bytů 2021.

I naše škola se letos zapojila, v devátém ročníku se věnujeme tématu Česká republika a právě práce se statistickou informací je jednou z dovedností , kterou žáci získají. Žebříčky popularity, školní průměry, počty lajků, přátel na friend-listu nebo třeba sportovní výsledky. To všechno a mnohem víc je statistika. K čemu se hodí statistická šetření? A jak ovlivňují náš život? Co třeba si prostudovat Česko v číslech jako naši deváťáci.

Informace o tomto projektu najdete zde.

Průběžné výsledky můžete sledovat zde.