Mikulášská nadílka v MŠ

Dnes nás ve školce navštívil Mikuláš. Přivedl si s sebou na pomoc andílky a čertíky. Ve své knize si přečetl, zda byly děti hodné a dle své úvahy všechny děti odměnil. Děti mu za to zazpívaly písničky a přednesly básničky na Mikulášské téma. Když Mikuláš odešel, děti si zatancovaly čertovské tance… A bylo veselo..