Matematická olympiáda MO-Z5

mo81Městské kolo matematické olympiády pro žáky 5. ročníku se bude konat na  naší škole ve středu 21. ledna 2015.
Škola bude pro soutěžící otevřena od 8.30 h. Žáci budou rozmístěni podle abecedních seznamů do jednotlivých učeben. V prvním poschodí se žáci podepíší na prezenční listiny (abecední seznamy). Žáci,  kteří nebyli řádně elektronicky přihlášeni, se nemohou MO-Z5 účastnit.

Zahájení soutěže v 9.00 h
Soutěžící budou řešit tři slovní úlohy, po dobu max. 90 minut. Žáci si s sebou vezmou psací a rýsovací pomůcky, přezůvky, pití a svačinu.
Po dobu soutěže budou mít soutěžící vypnuté nebo ztlumené mobilní telefony a při  práci nebudou používat kalkulačky. Odcházet z učebny budou žáci až po  ukončení soutěže, tedy po 10.30 h.
Výsledky MO-Z5 budou zveřejněny nejpozději do týdne také na stránkách  naší školy. Vítězové budou odměněni diplomy a věcnými cenami, které si žáci vyzvednou v kanceláři naší školy od 7.30 do 15.00 h v prvním únorovém  týdnu.

Mgr. Pavla Weissová