Malá technická univerzita ve třídě Berušek

30. září 2021 se ve třídě Berušek uskutečnila, v rámci projektového dne, lekce Malé technické univerzity, tentokrát na téma „Stavitelé měst“.

Hlavním cílem tohoto projektového dne je vytváření  vztahu k reálnému světu a přispívání k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí.

Po vzájemném představení  si děti společně s lektorkou povídaly o městech a stavbách v nich, určovaly jednotlivé stavby dle symbolů (nádraží, nemocnice, lékárna, policejní stanice, bazén…).  V mapách vyhledávaly města a povídaly si s lektorkou o tom, co která barva na mapě značí (zelená – lesy, louky, modrá – – vodní plochy, vyhledávaly státní hranice. Ve čtyřech skupinách potom skládaly části silnic ve městě podle plánu, následně je spojily dle dalšího plánu v jedno velké město a společně mu vymyslely název. Z kostek lega postavil každý svou stavbu, umístil ji do města a označil symbolem podle toho, k čemu budova slouží. Poté děti společně ve skupince pomocí symbolů zakreslovaly jednotlivé budovy do plánků města. Po krátké pauze jsme se všichni přesunuli ven, na hřiště školy. Tam děti v barevně odlišených týmech získávaly za různé sportovní úkoly kostičky, za které zakupovaly jednotlivé stavby s různou hodnotou  do svých měst a lepily si je v podobě vytištěných symbolů do svých plánů. Projektový den byl zakončen vyhodnocením a rozloučením s lektorkou.

Během projektového dne byly využívány aktivizující metody, které děti vedly k týmové práci a aktivitě. Díky dobrému vedení, častému povzbuzování a pochvalám byla tato týmová práce úspěšná a děti si dokázaly, že práce v týmu je velice produktivní.