KLUB ZVÍDÁLEK

Pro koho je určen?

Pro děti ve věku 5 až 6 let, které jsou zvídavé a mají rády více informací, než je běžné. Navštěvují ho nejenom děti z naší mateřské školy, ale i z jiných částí Brna. Činnost klubu vychází z potřeb a zájmů zvídavých dětí tohoto věku. Náplní klubu jsou různorodé činnosti překračující zájmy dětí předškolního věku a uspokojující sféry jejich zájmu. Učitelky mají velké zkušenosti s výchovou a vzděláváním těchto dětí, úzce spolupracují s Mensou ČR a inspiraci čerpají i z dlouholeté praxe.

Co zvídálky čeká?

Pokusy z oblasti přírodních věd, deskové hry jak kolektivní, tak pro jednotlivce. Také se seznámí se základy matematiky profesora Hejného, i s aktivitami, které je čekají ve škole. Budou utužovat i svoji tělesnou zdatnost při pohybových hrách, seznámí se s řadou šifer a logických hříček.

Kdy a kde?

Budeme se scházet jednou za 14 dní – každou sudou středu  – v 15.30 hod., a to v budově ZŠ Křídlovická. Začínáme 6.10. 2021. Sraz před vchodem na 2. stupeň ZŠ Křídlovická. Vyzvednout děti si můžete v 16.30 opět před školou.

Cena: 600,- Kč/ pololetí

Zájemci přihlaste se e-mailem na adrese:

zvidalek@zskridlovicka.cz