Klub dětí a jejich rodičů

Zařazeno v:

Klub dětí a jejich rodičů přijímá přihlášky. Děti, které navštěvovaly klub v loňském roce, obdržely přihlášku ve škole. Ostatní zájemci si ji vyzvednou u Mgr. Terezie Veselé ve třídě I.B. Činnost Klubu začíná 12. 10. 2018.