Žáci IV. A, B a C na exkurzi v Praze

Děti ze čtvrtých tříd se v úterý 12. dubna vydaly na exkurzi do Prahy. Během celé prohlídky měly možnost poznat krásy stověžaté Prahy. Počasí bylo více než dokonalé. Navštívily Valdštejnskou zahradu, po schodech vystoupaly až na Pražský hrad a tam zhlédly výměnu stráží. Z katedrály sv. Víta, ve které zužitkovaly informace z vlastivědy, se vydaly do Vladislavského sálu a Zlaté uličky. Po sejití k řece Vltavě se posilnily v McDonaldu (na toto se děti moc těšily), odkud se vydaly přes Karlův most a Staroměstské náměstí s orlojem až na vlakové nádraží.

Za všechny přítomné a uchozené

Mgr. T. Veselá