Informace školní družiny

Zařazeno v:

Aktuální informace pro oddělení č. II, III, IV, VI, IX

Od 25. 4. 2017 (úterý) se otevírají nové prostory školní družiny „Byteček“ (nachází se naproti budovy ŠD „Domečku“). V těchto prostorách bude umístěno II. oddělení (paní vychovatelka Kopečková). Časy vyzvedávání dětí zůstávají stejné (12.45 h, 13.45 h, od 15.00 h kdykoliv).

POZOR!
pro oddělení č. III, IV, VI, IX platí poslední možnost vyzvedávání dětí z budovy ZŠ Nádvorní (vchod na I. stupeň) v 15.00 hodin.

Další možnost vyzvedávání dětí:
od 15.30 h do 17.00 h
oddělení ŠD č. III (paní vychovatelka Karolová) a oddělení č IV (paní vychovatelka Fousková) – Domeček

od 15.15 h do 16.35 h
oddělení ŠD č. IX (paní vychovatelka Kubínová) a oddělení č. VI (paní vychovatelka Uherková) – „Byteček“

V 16.35 h jsou již všechna oddělení v budově ŠD „Domečku“.

Děkujeme za spolupráci.

Radmila Mifková, vedoucí ŠD