Informace školní družiny 2022/2023

Umístění dětí dne 1. 9. 2022

Žáci ze tříd III.B, III.C – ŠD Domeček.
Žáci ze tříd II.A, II.B, II.C, III.A – ulice Nádvorní (vyzvedávání pomocí čipů).

Vyzvedávání je možné kdykoli s výjimkou od 14 do 15 hodin (pobyt venku).
Od 15:00 jsou již všechny děti v ŠD Domeček.

 

Informace pro rodiče žáků třídy I.B

Rodiče žáků I.B obdrží čipy k vyzvedávání dne 1. 9. 2022 na informační schůzce. Prosíme, mějte připravenou hotovost k zaplacení (100,- / 1 čip).

 

Umístění dětí od 2. 9. 2022

Informace pro rodiče žáků 4. tříd

Z důvodu velkého počtu zájemců o ŠD proběhne losování. Žáci obdrží 2. 9. 2022 od třídní učitelky lístek se specifickým kódem. Informace o přijetí či nepřijetí žáka bude zveřejněna pod tímto kódem do 8. 9. 2022 na webových stránkách školy. Pro přijaté žáky bude družina otevřena od 9. 9. 2022.