Informace ŠD 1. 9. 2021

Umístění dětí dne 1. 9. 2021

  • žáci ze třídy II.B a II.C – ŠD Byteček
  • žáci ze třídy II.A + III.A + III.B + III.C – ZŠ Nádvorní, I. stupeň

 

Informace pro zákonné zástupce žáků ze čtvrtých ročníků

Rozhodnutí o přijetí žáků, kteří v určeném termínu podali Přihlášku do ŠD, bude na webových stránkách ZŠ (ŠD) uveřejněno dne 3. 9. 2021.

 

Organizace ŠD - na web