Informace o přijetí žáků ze čtvrtých tříd do školní družiny

Pro vylosované/přijaté žáky je školní družina otevřena od 9.9. 2022.

V případě uvolněného místa ve školní družině budou přijati žáci dle tohoto pořadí.