Informace ke vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Zařazeno v:

Zahájení školního roku

 • školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021 v 8 hodin pro 2.–9. ročník, v 8.30 hodin pro 1. ročník
 • žáky si před školou vyzvednou třídní učitelé, budou mít dvě vyučovací hodiny
 • 1. 9. nebude v provozu ranní družina
 • oběd se první den vydává od 11.30 do 12 hodin

Základní informace

 • uvedené informace vycházejí z dokumentů MŠMT (https://www.edu.cz/balicek-informaci-pro-skoly-na-novy-skolni-rok-2021-2022/)
 • zahájení školního roku proběhne v plném rozsahu, bez prohlášení o bezinfekčnosti a omezení počtů žáků ve třídách a oddělení školní družiny
 • nástup žáků do školy je spojen se screeningovým testováním 1., 6. a 9. 9. 2021
 • testuje se neinvazivními antigenními testy pro samoodběr obdobně jako v minulém školním roce (testy od firmy Genrui Biotech Inc.)
 • testování nepodstupují žáci, kteří prokazatelně doloží (písemně), že jsou 14 dní po dokončeném očkování, nebo prodělali covid-19 (180 dní od pozitivního testu), nebo mají platný negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě
 • pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci účastnit prezenční výuky, ale za podmínek stanovených ministerstvem zdravotnictví (ochrana dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole apod.)
 • postup řešení situace při pozitivním testu a další informace jsou k dispozici na webu ministerstva školství https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve%20-skolstvi/
 • u žáků je ve všech společných prostorách školy vyžadováno nošení ochranného prostředku dýchacích cest (dle aktuálních mimořádných opatření – respirátor/rouška)
 • u žáků není vyžadováno nošení ochranného prostředku dýchacích cest při vzdělávání a konzumaci potravin, v obou případech pokud jsou usazeni
 • žádáme nošení respirátorů ve škole u zákonných zástupců žáků a ostatních osob

Zvýšená hygienická opatření

 • vstup do školy je zakázán všem osobám (včetně žáků) s příznaky infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu)
 • zákonní zástupci žáků a ostatní osoby vstupují do budovy školy pouze po ohlášení (vrátnice, zvonek)
 • všechny osoby včetně žáků si při příchodu do budovy školy dezinfikují ruce
 • žáci si ve škole pravidelně myjí/dezinfikují a osouší ruce (po vstupu do školy, po použití toalety, před jídlem, vždy při příchodu do učebny apod.)
 • žáci I. a II. stupně se dle možností nemísí, výuka a přestávky probíhají převážně v kmenových třídách
 • celodenně probíhá intenzivní opakované větrání místností
 • žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny (např. kašlání a kýchání do jednorázového kapesníku, jeho vyhození a umytí rukou)

Školní jídelna

 • žáci si před konzumací oběda dezinfikují ruce
 • při výdeji oběda dodržují žáci rozestupy a dbají pokynů dohlížejícího zaměstnance školy
 • žáci po konzumaci oběda bez zbytečného odkladu opustí školní jídelnu

Výuka

 • v prvních týdnech školního roku proběhne reflexe vzdělávacích výstupů žáků za minulý školní rok
 • soustředíme se na odstraňování nerovností a navázání na aktuální znalosti a dovednosti žáků
 • důležitá bude také adaptace žáků po návratu do školy

Informace se mohou průběžně měnit podle epidemiologické situace. Sledujte, prosím, elektronický informační systém Bakaláři, školní vývěsky a webové stránky školy. Případné dotazy zodpoví třídní učitelé a vedení školy.

 

Organizace prvního školního týdne

Středa 1. 9. 2021

 1. ročník: 8.30–10 hodin

2.–9. ročník: 8–9.40 hodin

Čtvrtek 2. 9. a pátek 3. 9. 2021

 1. ročník: 8–10.45 hodin (3 vyučovací hodiny)

2.–6. ročník: 8–11.40 hodin (4 vyučovací hodiny)

7.–9. ročník: 8–12.35 hodin (5 vyučovacích hodin)

Od pondělí 6. 9. 2021 probíhá vyučování dle rozvrhu v plném rozsahu.