Učíme děti zodpovědnosti k sobě i druhým, samostatnosti a spolupráci.

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2022/2023

V případě zájmu o studium na škole s talentovou zkouškou a obory konzervatoří jsou důležité následující termíny:

podání přihlášek do 30. listopadu 2022

vyzvednutí zápisového lístku do 30. listopadu 2022

talentová zkouška od 2. do 15. ledna 2023 (umělecké obory), od 15. do 31. ledna 2023 (konzervatoře)
(kritéria budou zveřejněna na stránkách SŠ do 31. října 2022)

zveřejnění výsledků do 20. ledna 2023 (umělecké obory), od 5. do 15. února 2023 (konzervatoře)

 

Pro uchazeče o studium na gymnáziu se sportovní přípravou jsou podstatné níže uvedené termíny.

podání přihlášek do 30. listopadu 2022

vyzvednutí zápisového lístku do 30. listopadu 2022

talentová zkouška od 2. ledna do 15. února 2023
(kritéria budou zveřejněna na stránkách SŠ do 31. října 2022)

zveřejnění výsledků talentové zkoušky do 20. února 2023

jednotná zkouška 13., 14. dubna 2023

zveřejnění celkových výsledků do 2. května 2023

 

Termíny rozhodné pro uchazeče o studium čtyřletého oboru bez talentové zkoušky s maturitní zkouškou jsou uvedeny zde:

podání přihlášek do 1. března 2023

vyzvednutí zápisového lístku do 15. března 2023

jednotná zkouška 13., 14. dubna 2023
(kritéria budou zveřejněna na stránkách SŠ do 31. ledna 2023)

školní zkouška od 12. do 28. dubna 2023

zveřejnění celkových výsledků do 2. května 2023

 

Uchazeče o obory s výučním listem budou zajímat následující termíny:

podání přihlášek do 1. března 2023

vyzvednutí zápisového lístku do 15. března 2023

školní zkouška od 22. do 30. dubna 2023
(kritéria budou zveřejněna na stránkách SŠ do 31. ledna 2023)

zveřejnění celkových výsledků od 22. do 30. dubna 2023

 

Následují termíny platné pro zájemce o studium na šestiletém či osmiletém gymnáziu:

podání přihlášek do 1. března 2023

vyzvednutí zápisového lístku do 15. března 2023

jednotná zkouška 17., 18. dubna 2023
(kritéria budou zveřejněna na stránkách SŠ do 31. ledna 2023)

školní zkouška od 12. do 28. dubna 2023

zveřejnění celkových výsledků do 2. května 2023

 

Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělávání s talentovou zkouškou a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory.

Jednotná zkouška se skládá z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura v délce 60 minut a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut.

Pro vážné důvody může uchazeč nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy. Po uznání omluvy koná zkoušku v náhradním termínu.

Úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.