I do MŠ přišlo jaro a tak jsme založili minizahrádku…

S příchodem jara jsme se rozhodli založit školkovou minizahrádku. Díky příspěvku z Evropských strukturálních a investičních fondů jsme nakoupili vyvýšené záhony, které děti naplnily hlínou a do kterých, ve správný čas, zasejí semínka zeleniny. O tyto záhonky se budou děti samy starat. Doufejme, že díky správné péči, budou moci ochutnat to, co samy vypěstovaly.

Také jsme využili ostříhaných prutů z vrby a založili jsme, s pomocí ochotného pana školníka, budoucí vrbový domeček. Ten by mohly děti využít pro své hry na zahradě. Tak jen doufejme, že vše vzejde tak, jak si představujeme a že nám všem udělá minizahrádka i domeček radost.