Hodnocení projektu Water and Its Magical Power

Zařazeno v:

Během prosince probíhalo hodnocení první fáze projektu. Do evaluačního dotazníku se zapojilo 30 žáků, 20 rodičů a 20 pedagogů. Děkujeme za spolupráci. Zpracované hodnocení si můžete prohlédnout v tomto článku.

Czech Parents

Czech Students

Czech Teachers