Dopravní výchova v MŠ – projekt „Koblížek“

Programu dopravní výchovy Koblížek se zúčastnili předškoláci naší MŠ v areálu dopravní výchovy v Brně na Riviéře. Seznámili se se základními pravidly silničního provozu a aktivně řešili různé dopravní situace, které se týkaly především správného a bezpečného přecházení silnice, chůze po chodníku a významu reflexních prvků ve výbavě každého účastníka silničního provozu.