Den boje proti rakovině výsledky

Naši žáci vybrali ve škole a v ulicích 64 771 korun! To je dvojnásobek předchozího a trojnásobek předešlého výtěžku! Skvělá práce!