Dar žáků 1. stupně naší školy

Zařazeno v:

Ve středu 8. března 2017 předali zástupci tříd 1. stupně naší školy Klinice dětské onkologie FN Brno ve spolupráci s Nadačním fondem dětské onkologie KRTEK finanční dar – výtěžek vánočního charitativního jarmarku.

Peníze byly použity jako příspěvek na pořízení terapeutického vozíku pro těžce nemocného dětského pacienta.

Žáci školy si při této příležitosti mohli prohlédnout prostory dětské nemocnice a také ubytovací zařízení pro členy rodiny dlouhodobě nemocných dětských pacientů.

Zpět do školy se děti vracely s pocity „dobře vykonané práce“, s pochopením potřeby pomáhat druhým. Se svými zážitky se pak zástupci tříd podělili se svými spolužáky v jednotlivých třídách.

Mgr. N. Čagalová, ZŘ pro 1. st.