Přihlášky do ŠD pro školní rok 2023/2024

Přihlášky do ŠD pro školní rok 2023/2024

informace pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků

Přihlášku a veškeré informace obdržíte na Informační schůzce pro budoucí prvňáčky.

 

Informace pro zákonné zástupce 1. a 2. tříd

Dne 22. 5. žáci prvních a druhých tříd obdrží Přihlášku do zájmového vzdělávání pro školní rok 2023/2024. Zároveň 1.A a 1.C obdrží formulář ke koupi čipů k vyzvedávání z ŠD.

Chcete-li dítě do ŠD přihlásit, je nutné vypsanou přihlášku odevzdat nejpozději do 31. 5. 2023.

 

Informace pro zákonné zástupce 3. tříd

Zájemci ze třetích tříd přinesou vyplněnou přihlášku v termínu 28. 8.– 1. 9. 2023 (včetně). Přihlášku je možné odevzdat osobně do ŠD Domeček, vhozením do schránky u hlavního vstupu do školy, nebo oskenovanou prostřednictvím e-mailu vedoucí vychovatelce.

V případě velkého zájmu bude o přijetí do ŠD rozhodovat los.

Přihláška ke stažení zde.